W raz z nowym rokiem zmieniają się zasady rejestracji koni w Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej.

Wszyscy, którzy planują zarejestrować konia w FEI powinni dostarczyć za pośrednictwem Polskiego Związku Jeździeckiego skan paszportu narodowego konia. W paszporcie powinny znajdować się zarówno dane aktualnego właściciela (potwierdzone przez Okręgowy Związek Hodowców Koni oraz przez PZJ), numer transpondera (tj. mikroczipa), jak i opis słowno-graficzny konia. Zasady te dotyczą zarówno w przypadku potrzeby wydania paszportu międzynarodowego, jak i licencji międzynarodowej.

W wyniku zmian w rejestracji w FEI, zawodnik bez uprzedniego uzupełnienia odpowiednich danych w w paszporcie nie będzie mógł zgłosić swojego wierzchowca do zawodów międzynarodowych.