Prenumeratę naszego czasopisma możesz zamówić w dowolnym czasie po 1 marca 2017 roku, wybierając jedną z dwóch możliwości:

  • prenumerata roczna – 12 numerów czasopisma,

  • prenumerata półroczna – 6 numerów czasopisma.